جراحی اینترونشنال

مداخله ای سیستم اعصاب مرکزی

آنژیوگرافی تشخیصی عروق کاروتید و ورتبرال و سابکلاوین وعروق مغزی، آنژیوگرافی تشخیصی اختصاصی عروق نخاع، درمان اینترونشنال آنوریسم مغزی و خونریزی تحت عنکبوتیه( SAH )، درمان اینترونشنال مالفورماسیونهای شریانی و وریدی   ( AVM )، درمان اینترونشنال فیستولهای شریانی و وریدی دورال ( dAVF )، مالفورماسیونهای کاورنوس و آنژیومهای وریدی، درمان اینترونشنال و آمبولکتومی سکته مغزی حاد ( CVA )، درمان اینترونشنال بیماریهای انسدادی عروق مغزی در خارج از جمجمه ( تنگی یا دیسکسیون شریان کاروتید، تنگی یا دیسکسیون شریان ورتبرال و تنگی شریان سابکلاوین) شامل آنژیوپلاستی و استنت گذاری عروق مذکور، درمان اینترونشنال بیماریهای انسدادی عروق داخل مغز شامل آنژیوپلاستی و استنت گذاری عروق ، درمان اینترونشنال ضایعات عروقی نخاع شامل ( AVM )، ( dAVF )، درمان اینترونشنال ترومبوز سینوسهای وریدی مغزی ( CVT )،درمان فشار مغزی بالا   ( IIH ) با استنت گذاری تنگی های وریدهای مغزی، آمبولیزاسیون قبل از عمل جراحی تومورهای مغزی شامل تومورهای گلوموس و مننژیوما و سایر تومورها.

تاریخ ویرایش : 25 بهمن 1398
تهران، گاندی جنوبی، کوچه چهارم، پلاک ۴،واحد ۲- تلفن:"88672512"-"88672513"-تلفاکس:"88871513"
۸۸۶۷۲۵۱۲

ساعت های کاری مطب

  • شنبه12 صبح الی 5 بعدازظهر
  • دوشنبه12 صبح الی 5 بعدازظهر
  • چهارشنبه12 صبح الی 5 بعدازظهر

چند لحظه صبر کنید