اینترونشنال(مداخله ای) نورولوژی

مداخله ای سیستم اعصاب مرکزی

آنژیوگرافی تشخیصی عروق کاروتید و ورتبرال و سابکلاوین وعروق مغزی، آنژیوگرافی تشخیصی اختصاصی عروق نخاع، درمان اینترونشنال آنوریسم مغزی و خونریزی تحت عنکبوتیه( SAH)، درمان اینترونشنال مالفورماسیونهای شریانی و وریدی (AVM)، درمان اینترونشنال فیستولهای شریانی و وریدی دورال(dAVFمالفورماسیونهای کاورنوس و آنژیومهای وریدی، درمان اینترونشنال و آمبولکتومی سکته مغزی حاد (CVA)، درمان اینترونشنال بیماریهای انسدادی عروق مغزی در خارج از جمجمه ( تنگی یا دیسکسیون شریان کاروتید، تنگی یا دیسکسیون شریان ورتبرال و تنگی شریان سابکلاوین) شامل آنژیوپلاستی و استنت گذاری عروق مذکور، درمان اینترونشنال بیماریهای انسدادی عروق داخل مغز شامل آنژیوپلاستی و استنت گذاری عروق، درمان اینترونشنال ضایعات عروقی نخاع شامل (AVM)، (dAVF درمان اینترونشنال ترومبوز سینوسهای وریدی مغزی ( CVT )،درمان فشار مغزی بالا   (IIH) با استنت گذاری تنگی های وریدهای مغزی، آمبولیزاسیون قبل از عمل جراحی تومورهای مغزی شامل تومورهای گلوموس و مننژیوما و سایر تومورها.

تاریخ ویرایش : 4 فروردین 1399
تهران، گاندی جنوبی، کوچه چهارم، پلاک 4، طبقه اول، واحد 2.
88672512 - 88672513

ساعت های کاری مطب

  • شنبه12 ظهر الی 6 بعدازظهر
  • دوشنبه12 ظهر الی 6 بعدازظهر
  • چهارشنبه12 ظهر الی 6 بعدازظهر

چند لحظه صبر کنید